Lokalita 7 - Remíz

Koncem roku 2015 a začátkem roku 2016 bude probíhat realizace a výsadba prvního velkého remízu v honitbě, tzv. lokalita 7. 
Remíz bude situován na parcele č. 536/2 v k. ú. Písek. Výměra parcely je 10398 m2, půdorys remízu bude obdélníkovitý, velikost se bude pohybovat v rozpětí šířka 25-40 m, délka 50-80 m. Vlastníkem parcely je Jihočeský kraj, uživatelem je Střední zemědělská škola v Písku. Remíz bude tvořen skupinami hustých zapojených křovin orientovaných k západnímu okraji remízu. Dále skupinami rozvolněných trnitých keřů umístěných doprostřed remízu s postupným přechodem k otevřenému travino-bylinnému patru, větší plochy TBP pak budou orientovány k východní části parcely. Na zbylé ploše parcely budou postupně zakládány biopásy. Součástí remízu bude skládaná kamenná zídka, zásypy a napajedla pro koroptve. Remíz jako krajinný prvek bude oplocen.

Schéma remízu

Pohled na celou parcelu

Pohled na východní část parcely

Pohled severozápadním směrem

Realizace výsadby nového remízu začala v měsíci září 2015 postavením
opěrné kamenné zídky.

Kamenná zídka jako první stavební kámen nového remízu

Následně započala výstavba oplocení a výsadba keřů
a poté bylo oseto travino-bylinné patro.

Kontrolní den 16.9.2015.

 Plocha remízu těsně po provedeném oplocení.

 Po celé délce plotu byly nainstalovány ochranné tabulky.

V celé ploše remízu bude vysázeno 200 ks původních keřů a více než 50 plodonosných stromů.

 Plocha byla oseta travino-bylinným společenstvem.

 TBS tvoří speciální travní směs pro zvýšení biodiverzity a úživnosti pro mnoho druhů ptáků.

Poslední fáze výsadby remízu.

Pohled na dokončený kompletně vysázený remíz.

Pohled na dokončený kompletně vysázený remíz.

 Svítící remíz

Do remízu byly umístěny dva nové zásypy, podrobnosti se dočtete v Aktualitách.

Vzhled nové informační cedule umístěné u remízu si můžete prohlédnout zde.

Související článek na stránkách www.koroptvicky.cz si můžete přečíst zde.

 

 Zajímavé odkazy:  

Koroptví farma v Maďarsku   

MS Purkratice obdržel nabídku spolupráce od jedné z největších koroptvích farem v Maďarsku.

 


Nožířství Hofman
Ukázky práce pana nožíře Hofmana.

     

Náš profil na Facebok.

      

Náš profil na Instagramu.