Lokalita 1 - remíz

Na konci měsíce října a začátku měsíce listopadu roku 2017 proběhla výstavba a výsadba druhého velkého remízu v honitbě, tzv. lokalita 1.
Remíz je situován na parcele č. 483/16 v k. ú. Písek. Výměra parcely je 33282 m2, půdorys remízu je obdélníkovitý o velikosti cca 100 x 60 m. Vlastníkem parcely je Jihočeský kraj, uživatelem je Střední zemědělská škola Písek. Remíz je tvořen skupinami hustých zapojených křovin orientovaných k západní a severní části remízu. Dále skupinami rozvolněných trnitých keřů rozmístěných k východnímu a jižnímu okraji remízu s postupným přechodem k otevřenému TBP v jižní, jihovýchodní a východní části remízu. Na zbylé ploše remízu budou postupně zakládány biopásy, součástí remízu je také skruž. Remíz je oplocen.
 Zajímavé odkazy:  

Koroptví farma v Maďarsku   

MS Purkratice obdržel nabídku spolupráce od jedné z největších koroptvích farem v Maďarsku.

 


Nožířství Hofman
Ukázky práce pana nožíře Hofmana.

     

Náš profil na Facebok.

      

Náš profil na Instagramu.