Všem zájemcům z řad mysliveckých spolků a honebních společenstev nabízíme poradenské služby v oblasti tvorby honebních společenstev, evidence a průběžné aktualizace honebních pozemků, členů HS včetně přípravy, vedení a administrace valných hromad honebních společenstev.

Na základě takto zavedené a řádně aktualizované evidence lze snadno a rychle zjišťovat veškeré údaje o honebních pozemcích v rámci dané honitby. Tzn. název KÚ, typ a číslo parcely (včetně poddělení), výměru (včetně výměry v honitbě), druh kultury, LV, vlastníka popř. vlastníky včetně podílového vlastnictví a také zařazení pozemku v honitbě podle jeho vlastnictví vzhledem k HS (pozemek vlastní, přičleněný apod.).

Pro vedení evidence používáme program webHonitba.
Program obsahuje tyto základní moduly:
- honební parcely - obsahuje mapy a seznam parcel ve vaší honitbě
- členové HS a vlastníci pozemků - seznam vlastníků parcel a členů HS
- tiskové sestavy
- aktualizace katastrálních dat
- valná hromada a Export dat - umožňuje vedení VH a export dat pro práci
  s MS Excel

- zálohování a obnova dat
- tisk map

S programem se pracuje velice dobře, největší objem práce zabere filtrace honebních a nehonebních  pozemků. Po této základní fázi práce máme připraveno téměř vše pro jeho používání. Velmi ceněnou vlastností programu je práce s mapou v původním pozemkovém katastru. Pomocí mapy PK lze snadno a velice přesně dohledat jednotlivé vlastníky parcel, což je jiným způsobem poměrně obtížné. Tímto způsobem lze i u katastrů, kde ještě neproběhla pozemková úprava dojít ke zdárnému cíli.

Další dobrou vlastností programu je možnost vedení VH včetně evidence přítomných členů HS, počtu hlasů, tisku hlasovacích lístků, vygenerování zápisu z jednání VH a další užitečné funkce.

Samozřejmě ani tady není nic zadarmo. Užívání programu je zpoplatněno dle platného ceníku. Ale myslím si , že kdo si někdy ve skutečnosti zkusil udělat jednoduchou evidenci parcel "v ruce", ví, jaká je to složitá a nesnadná práce. Pomocí programu webHonitba lze ušetřit mnoho času a úsilí s nesrovnatelným výsledkem. Vynaložené finanční prostředky se určitě vyplatí.

Popis programu a práce s ním můžete najít na www.mysliveckyportal.cz.

V případě vašich dotazů se na nás můžete obracet prostřednictvím vlevo uvedených kontaktů. 

Autor stránky Bc. Pavel Vainar.

 

 Zajímavé odkazy:  

Koroptví farma v Maďarsku   

MS Purkratice obdržel nabídku spolupráce od jedné z největších koroptvích farem v Maďarsku.

 


Nožířství Hofman
Ukázky práce pana nožíře Hofmana.

     

Náš profil na Facebok.

      

Náš profil na Instagramu.