Úplně základní informace o projektu s názvem "Podpora populací vybraných chráněných druhů ptáků zemědělské krajiny v honitbě Dobešice" obsahuje již naše úvodní www stránka.

V projektu jsou kromě koroptve polní zahrnuty i další druhy ptactva. Jmenovitě jde o další zvláště chráněné druhy ptactva a to křepelku polní, bramborníčka černohlavého, chocholouše obecného, chřástala polního, konipase lučního, slavíka obecného a ťuhýka obecného.Na základě potřeb a nároků výše uvedených druhů ptáků na životní prostředí byly v projektu navrženy tři základní typy krajinných prvků a to travnatý vyvýšený pás, remíz a alejová formace.
Celkem jde o výsadbu 14 remízů, 2 alejové formace a 2 vyvýšené travnaté pásy.
Dohromady výměra těchto krajinných prvků dosahuje 48 ha, což je přibližně 7% z celkové výměry naší honitby.
Všechny tyto navržené prvky jsou umístěny v severní a severovýchodní části honitby v lokalitách na jedné straně těsně přilehlých k průmyslové zóně Dobešice a na druhé straně končících téměř až u řeky Otavy.
Právě v této části honitby se stále ještě vyskytuje původní populace koroptve polní. 

O výsadbě a realizaci jednotlivých krajinných prvků budeme návštěvníky našich stránek informovat v rubrice "Výsadba krajinných prvků".  

Dnes je již jasné, že "náš projekt" realizovaný v honitbě DOBEŠICE 
sehrává klíčovou roli
v počínající záchraně koroptve polní v rámci
celé České republiky!

Více se můžete dočíst zde.

 

 Zajímavé odkazy:  

Koroptví farma v Maďarsku   

MS Purkratice obdržel nabídku spolupráce od jedné z největších koroptvích farem v Maďarsku.

 


Nožířství Hofman
Ukázky práce pana nožíře Hofmana.

     

Náš profil na Facebok.

      

Náš profil na Instagramu.