Připravili jsme pro vás také mapu předpokládaného vypouštění koroptve polní
v honitbě Dobešice.
Najdete ji zde.

Zajímavé odkazy:  

Koroptví farma v Maďarsku   

MS Purkratice obdržel nabídku spolupráce od jedné z největších koroptvích farem v Maďarsku.

 


Nožířství Hofman
Ukázky práce pana nožíře Hofmana.


Rytectví Hanzlíková
Ukázky ryteckých prací.