Výroční členská schůze

V sobotu 26. března 2022 se konala výroční členská schůze spolku. Shrnuli jsme úspěchy i neúspěchy za poslední rok. Na tento rok plánujeme nakoupit fotopasti s okamžitým přenosem pořízených foto snímků. Z jakého důvodu se dozvíte na našem Instagramu v pravém panelu vaší obrazovky. Naplánovali jsme pořádání dalších akcí, např. rybářské závody pro děti, setkání myslivců a přátel myslivosti a další. Sledujte proto průběžně naše stránky, ať Vám nic neuteče.


V sobotu 11. listopadu 2017 se konalo v obecním sále v Předoticích historicky první setkání myslivců a přátel MS Purkratice při hudbě a tanci. Foto z celé akce si můžete prohlédnout.   


Na konci měsíce října a začátku měsíce listopadu byl dokončen v pořadí druhý velký remíz v naší honitbě. Na jeho realizaci se podílel významnou měrou i náš myslivecký spolek. Podrobnosti se dočtete zde.


V sobotu 4. března 2017 se konala v sídle spolku výroční členská schůze. Členové zhodnotili loňský rok a stanovili si plán do roku nového. V minulém roce se podařilo pořídit další inventář potřebný pro činnost spolku, plánujeme nákup dalších mysliveckých zařízení v roce letošním. Členská schůze schválila mimo jiné i pronájem rybníka, čímž dojde k obohacení činnosti spolku v létech následujících. Jednání proběhlo v přátelské atmosféře při výborném občerstvení, které jako každý rok připravila paní pokladní L. Vainarová.  Ve středu 17. listopadu 2016 byl zveřejněn článek o projektu "koroptvičky", který probíhá v naší honitbě. Přečíst si ho můžete zde.V sobotu 2. července 2016 pořádal náš spolek rybářské závody pro děti. Více informací naleznete v našem menu RZ Krašovice 2.7.2016.


V průběhu jara 2016 byla provedena povýsadbová údržba remízu – lokality č. 7 a uvolnění keřového patra tak, aby bylo zachováno prolínání jednotlivých částí a přitom buřeň neomezovala růst keřů. Travino-bylinné patro bude v době vegetace ponecháno bez sečení. Všechna následná opatření jsou prováděna přesně dle projektové dokumentace s cílem zachování maximální diferenciace plochy a vytvoření vhodného biotopu nejen pro koroptve. Foto zde.


-  Dne 21. února 2016 proběhla v sídle spolku další výroční členská schůze. Zúčastnila se jí většina členů spolku. V přátelské atmosféře jsme zhodnotili vše potřebné z roku minulého a stanovili si plán práce do roku nadcházejícího. Na programu jednání bylo dohromady 17 jednacích bodů a jednání trvalo celkem čtyři hodiny. Budeme pokračovat ve vypouštění koroptve polní, první párky budou vypuštěny už v následujícím týdnu (video, foto), další potom v průběhu roku. Mimo jiné byl také s konečnou platností schválen nákup nového nůžkového stanu s potiskem - logem spolku včetně nákupu triček s výšivkou a logem. Členská schůze schválila i postupnou obměnu přikrmovacích a loveckých zařízení v honitbě. Tak jako pokaždé se o spokojenou náladu přítomných vzornou obsluhou starala paní pokladní, za což jí patří veliký dík.

Myslivosti zdar přejí členové MS Purkratice! 
- V prostoru nově vytvořeného remízu, který bude v následujících létech sloužit mimo jiné jako biotop pro vypouštění koroptve polní, byly v průběhu zimy instalovány také nové zásypy. Zásypy o velikosti cca 2 x 1,5 m jsou situovány tak, aby po zapojení keřového patra remízu byly chráněny proti převládajícím větrům od Z-SZ. V průběhu jara budou zásypy doplněny také napajedly o velikosti cca 1 x 1 m zabudovanými v zemi, které budou přírodního charakteru a budou sloužit jako zdroj vody nejen pro koroptve ale i jiné živočichy. Foto zde.

- Začala pravá zima - proto jsme okamžitě rozmístili poblíž míst, kde se vyskytují koroptve, zásypy. Část populace koroptví v honitbě Dobešice pochází již z vypuštěných jedinců v roce 2015. Proto bude v průběhu ledna a února 2016 věnována zvýšená péče přikrmování právě těchto vypuštěných koroptví v připravených zásypech, včetně zajištění přístupu k ozimům a tlumení škodné zvěře. Foto zásypu zde.


- Dne 25. září 2015 se konal na školním statku Střední zemědělské školy Písek v Dobešicích Den zemědělce spojený s oslavou 145. výročí založení SZeŠ. Stejně tak jako v roce minulém na této akci zajišťoval kompletní občerstvení náš myslivecký spolek. Foto z této akce můžete shlédnout zde.

 


 

- Dne 22. června 2015 obdržel náš spolek rozhodnutí Krajského úřadu - Jihočeský kraj o povolení výjimky pro vypouštění koroptve polní v honitbě Dobešice. Více informací na stránce Vypouštění koroptve polní.


  

- Dne 20. června 2015 se konal v sídle spolku malý dětský den spojený s grilováním selátka. Akce se zúčastnilo 12 dospělých a 6 členů dětského spolku Purkratice (dětí ve věku 3 až 8 let). Po celý den panovala přátelská atmosféra doplněná soutěží ve střelbě ze vzduchovky, které se s vervou sobě vlastní zúčastnili všichni přítomní bez rozdílu věku a pohlaví. Děti si za velkou snahu odváželi domů taštičku se sladkou odměnou, nám dospělým byla odměnou "pouze" pochvala drahých manželek a manželů. Co se nepovedlo bylo počasí, celý den bylo dost chladno s pravidelně se opakujícími dešťovými přeháňkami. Ale to nic neubralo na dobré náladě všech zúčastněných. I přes tento handicap se celá akce povedla a všichni zúčastnění se s dobrou náladou rozcházeli domů až ve večerních hodinách. Foto zde.

 Zajímavé odkazy:  

Koroptví farma v Maďarsku   

MS Purkratice obdržel nabídku spolupráce od jedné z největších koroptvích farem v Maďarsku.

 


Nožířství Hofman
Ukázky práce pana nožíře Hofmana.

     

Náš profil na Facebok.

      

Náš profil na Instagramu.